Jamendåså

Med grafisk form som verktyg för kommunikation. Det här är Jamendåså

hej@jamendasa.se
Riddargatan 17 A
114 57 Stockholm
0708 14 04 09
Site Banner

Innovation

Om hållbar samhällsutveckling

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad och driver också flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Jamendåså fick tillsammans med Publik i uppdrag att göra tidningen Innovation där Tyréns visar upp några samarbeten, aktuella FoU-projekt och doktorandstudier.

Magasin Österåker

Publishingpris-nominerad

Jamendåså har tillsammans med Sofia Hällsten på Publik producerat Magasin Österåker som blev nominerad till Svenska Publishingpriset 2015. Tidningen utkommer fyra gånger per år. Syftet är att inspirera och informera boende och verksamma i Österåkers kommun. Den distribueras också som taltidning.

Tillsammans i Mälardalen

Trafik i Mälardalen

Tidningen Tillsammans i Mälardalen finns som ombordstidning och på de större stationerna i Mälardalsregionen. Jamendåså har formgivit tidningen i flera år, och under 2014 fick den en helt ny form som togs fram i samarbete med Pia Runfors och Sofia Hällsten på Publik, och Jan Kyrk och Klas Bringert på TiM. Trafik i Mälardalen, TiM, är ett samarbete som verkar för ett enkelt resande i regionen. I organisationen ingår SJ, SL, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Länstrafiken Sörmland.

Samhällsbyggaren

Samhällsbyggarna

Tidningen Samhällsbyggaren är samhällsbyggnadssektorns ledande facktidning och har som mål att höja kompetensen och inspirera människor som arbetar i branschen. Den ges ut av Samhällsbyggarna, som är en branschövergripande nätverksorganisation för ingenjörer med samhällsbyggnadsinriktning. Tidningen kommer ut sex gånger per år. Jamendsåså har designat tidningen och formger den löpande i samarbete med Pia Runfors på Publik och Sara Haasmark, vd på Samhällsbyggarna. Här är delar ur decembernumret 2015.

Fastighetsmäklaren

Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundet är en branschorganisation för fastighetsmäklare och organiserar drygt 80% av mäklarkåren. Målet är att utveckla  mäklartjänsten, men också att informera om fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Tidningen Fastighetsmäklaren är ett led i detta, och sedan 2011 producerar Publik och Jamendåså tidningen sex gånger per år.

Fastighetsmäklaren trycks på tidningspapper hos Ektab, och det ställer höga krav på formgivningen för att få så fint resultat som möjligt.

 

Samhällsbyggaren

Samhällsbyggarna

Tidningen Samhällsbyggaren är samhällsbyggnadssektorns ledande facktidning och har som mål att höja kompetensen och inspirera människor som arbetar i branschen. Den ges ut av Samhällsbyggarna, som är en branschövergripande nätverksorganisation för ingenjörer med samhällsbyggnadsinriktning. Tidningen kommer ut sex gånger per år.

Jamendåså har designat tidningen och formger den löpande i nära samarbete med Pia Runfors på Publik och Samhällsbyggarna.

Archive for the 'Tidningar' Category