Jamendåså

Med grafisk form som verktyg för kommunikation. Det här är Jamendåså

hej@jamendasa.se
Riddargatan 17 A
114 57 Stockholm
0708 14 04 09
Site Banner

Utgivarna

Logotyp

Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. Medlemmar är TV4-gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna. Jamendåså tog fram logotypen i samarbete med Jeanette Gustafsdotter, vd på Utgivarna.

Kolon är ett skiljetecken som betyder ”mer information följer”.

 

Idrottsmässan

Logotyp, grafisk manual.

Skandinaviska Idrottsmässan är norra Europas första och största mässa inom idrott, träning och hälsa.

Jamendåså skapade logotypen och det grafiska uttrycket.

Skandinaviska Idrottsmässan är ett samarbete mellan Malmö Stad och E3 education med start 2014. Uppdragsgivare är Donald Boström AB.

Pontuz Löfgren

Fastighetsmäklare i Kalmar

Pontuz Löfgren, behövde definera sitt varumärke. Jamendåså arbetade med det grafiska uttrycket i logotyp, trycksaker, webb, tidning och i den inledande kampanjen.

Krister Insulander och Carina Christiansen på Publik gjorde det grundläggande värdegrundsarbetet.

Världens bästa mjölk

en bok om den svenska mjölken

Svensk Mjölk ville i den här boken berätta om just den svenska mjölkens kvaliteter. Varför mjölkkorna är en förutsättning för öppna landskap och för en biologisk mångfald. Med fina bilder och roliga nördiga fakta, stor som ett mjölkpaket och lika greppvänlig (Omslaget trycktes för övrigt på mjölkförpackningskartong). Mu!

Depot Mantorp

Omprofilering av en klassisk handelsplats

Mobilia på östgötaslätten är en av Sveriges första handelsplatser som placerades utanför stadskärnan. Men nu, 30 år senare, var det i behov av förnyelse.

Jamendåså arbetade med namnbytet, varumärket och annonseringen.

Uppdraget kom från Thomas Cassel och Susanne Broman-Kjulsten på Optimal.

Rå aluminium och vinyl

Skyltprogram till Sundbybergs stad

Sundbybergs stad behövde ett genomgående manér till skyltningen av sina skol- och förskolelokaler. I lösningen finns även stadsvapnet med för att tydliggöra att det är kommunen som driver verksamheten.

Jamendåså formgav skyltarna i nära samarbete med Janne Spovér på Skyltgruppen.

Fastighetsmäklaren

Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundet är en branschorganisation för fastighetsmäklare och organiserar drygt 80% av mäklarkåren. Målet är att utveckla  mäklartjänsten, men också att informera om fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Tidningen Fastighetsmäklaren är ett led i detta, och sedan 2011 producerar Publik och Jamendåså tidningen sex gånger per år.

Fastighetsmäklaren trycks på tidningspapper hos Ektab, och det ställer höga krav på formgivningen för att få så fint resultat som möjligt.

 

Samhällsbyggaren

Samhällsbyggarna

Tidningen Samhällsbyggaren är samhällsbyggnadssektorns ledande facktidning och har som mål att höja kompetensen och inspirera människor som arbetar i branschen. Den ges ut av Samhällsbyggarna, som är en branschövergripande nätverksorganisation för ingenjörer med samhällsbyggnadsinriktning. Tidningen kommer ut sex gånger per år.

Jamendåså har designat tidningen och formger den löpande i nära samarbete med Pia Runfors på Publik och Samhällsbyggarna.

Logotyp och grafisk profil

Imant

Imant är ett konsultföretag med seniora rådgivare och ledare av stora projekt i tung industri.

Inför starten fick Jamendåså i uppdrag att ta fram en logotyp och en grafisk profil som kommunicerade  trovärdighet, erfarenhet och som låg i linje med Imants verksamhet: att fungera som projektgeneraler i skärningspunkten mellan den högsta ledningen och produktionen.

Arbetet utfördes i nära samarbete med Publik och Imant själva.

300 år i livets tjänst

Svenska Barnmorskeförbundet

300 år med utbildade barnmorskor och 125 år med ett eget yrkesförbund – det är något att fira! Svenska Barnmorskeförbundet valde att uppmärksamma det med en rejäl jubileumsbok: 300 sidor berättelser i dåtid och nutid om kvinnoliv, barnaföderskor och barnmorskor i Sverige och världen. Arkivbilder blandas med bildreportage av bland andra Donald Boström och Lennart Nilsson.

Margareta Rehn och Donald Boström var redaktörer för boken, och Jamendåså stod för formgivningen.